Instrukcja obsługi zegarków męskich z naszej oferty.

Instrukcja obsługi zegarka mechanicznego

Obsługa Zegarka

1. W celu nakręcenia zegarka należy użyć przeznaczonego do tego celu pokrętła (koronki) kręcąc nią w jedną stronę, w prawą stronę (patrząc na przód zegarka). Pokrętło znajduje się na elemencie wykorzystywanym do otwierania zegarka. Przy nakręcaniu zegarka nie należy przekręcać pokrętła (koronki) zbyt mocno, aby nie uszkodzić mechanizmu zegarka. Przy nakręcaniu należy kręcić wyłącznie w jedną stronę, w prawą stronę, w miarę możliwości jednostajnym, spokojnym, pewnym ruchem. Zegarki nakręcane ręcznie, należy nakręcać przynajmniej raz dziennie. Pełne nakręcenie sprężyny w zależności od rodzaju zastosowanego mechanizmu powinno wystarczyć na ok 16-24h. Zaleca się nakręcanie sprężyny do momentu wyczucia oporu, uważając jednak aby jej nie przekręcić. Ważne aby zegarek nakręcać z taką samą siłą i regularnie, wówczas praca mechanizmu jest stabilna.

2. W celu nastawienia zegarka należy użyć przeznaczonego do tego celu pokrętła (koronki). Pierścień należy podnieść delikatnie do góry, wyczuwalny będzie wówczas przeskok w tryb ustawiania. Następnie kręcić w lewą stronę (patrząc na przód zegarka). Po nastawieniu odpowiedniej godziny pokrętło należy przywrócić do poprzedniej pozycji (delikatnie je wcisnąć).

Konserwacja

Zegarek należy czyścić wyłącznie przy użyciu delikatnej ściereczki (może być nieznacznie zwilżona bieżącą, letnią wodą – wtedy po czyszczeniu należy wytrzeć zegarek do sucha). Zegarek można również oddać do zegarmistrza w celu oczyszczenia wnętrza zegarka, jeżeli tego wymaga.

Przydatne wskazówki

1. Przy nakręcaniu zegarka nie należy przekręcać pokrętła (koronki) zbyt mocno, aby nie uszkodzić mechanizmu zegarka.

2. Przed nastawieniem zegarka, należy się upewnić czy koronka została lekko wysunięta, w tryb nakręcania.

3. Przy nakręcaniu należy kręcić wyłącznie w jedną stronę, w prawą stronę, w miarę możliwości jednostajnym, spokojnym, pewnym ruchem.

4. Nie należy w jakikolwiek sposób rozkręcać zegarka i/lub jego elementów. Próba naprawy lub rozkręcania zegarka na własną ręką automatycznie uniemożliwia skorzystanie z gwarancji udzielanej przez Drobiny Czasu.

5. Nie należy zegarkiem rzucać, upuszczać go, uderzać w niego, rysować po nim, trzymać w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach, narażać na kontakt z ogniem lub wodą czy innymi cieczami, a także wykonywać jakichkolwiek czynności, które mogłyby go uszkodzić.

Instrukcja obsługi zegarka kwarcowego

Obsługa Zegarka

1. W celu nastawienia zegarka należy użyć przeznaczonego do tego celu pokrętła (koronki). Pierścień należy podnieść delikatnie do góry, wyczuwalny będzie wówczas przeskok w tryb ustawiania. Następnie kręcić w lewą stronę (patrząc na przód zegarka). Po nastawieniu odpowiedniej godziny pokrętło należy przywrócić do poprzedniej pozycji (delikatnie je wcisnąć).

2. Zegarek posiada mechanizm kwarcowy, zatem działa dzięki umieszczonej w środku baterii, w związku z tym po przywróceniu pierścienia na pozycję wyjściową, wskazówki powinny rozpocząć bieg. Niepotrzebne są żadne dodatkowe czynności aby zegarek poprawnie wskazywał bieżącą godzinę.

3. Aby wymienić baterię w zegarku należy zdjąć dekiel zegarka. Dekielek znajduje się z tyłu zegarka i w większości modeli zawiera małe wgłębienie ułatwiające jego podważenie i zdjęcie. Trzeba zwrócić uwagę na jego położenie, ponieważ dekielek powinien być umieszczony w ten sam sposób, w jaki był założony. Po wymianie baterii na nową, zegarek podejmuje pracę bez żadnego wspomagania.

Konserwacja

Zegarek należy czyścić wyłącznie przy użyciu delikatnej ściereczki (może być nieznacznie zwilżona bieżącą, letnią wodą – wtedy po czyszczeniu należy wytrzeć zegarek do sucha). Zegarek można również oddać do zegarmistrza w celu oczyszczenia wnętrza zegarka, jeżeli tego wymaga.

Przydatne wskazówki

1. Przed nastawieniem zegarka, należy się upewnić czy koronka została lekko wysunięta, w tryb nakręcania.

2. Baterie wykorzystywane w naszych zegarkach są standardowymi, małymi bateryjkami dostępnymi u zegarmistrza.

3. Nie należy w jakikolwiek sposób rozkręcać zegarka i/lub jego elementów. Próba naprawy lub rozkręcania zegarka na własną ręką  automatycznie uniemożliwia skorzystanie z gwarancji udzielanej przez Drobiny Czasu.

4. Nie należy zegarkiem rzucać, upuszczać go, uderzać w niego, rysować po nim, trzymać w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach, narażać na kontakt z ogniem lub wodą czy innymi cieczami, a także wykonywać jakichkolwiek czynności, które mogłyby go uszkodzić.